کاش روزی تلفنم زنگ بخورد ❤️

گوشی را جواب بدهم و تمام آروزهایم معنا پیدا کنند❤️

کاش با من از خودت بگویی 

از این که در نبودنم چه کرده ای ؟ عجیب دلتنگ همین مکث های کوتاه پشت تلفنت هستم .

همین که صدای نفس هایت را بشنوم 

نمیدانی چقدر بی خوابی کشیدم تا شاید یادم برود چگونه میخندیدی 

اما نشد 

من بهتر از هر نت و موسیقی آوایت را بلدم 

هر روز جلوی آیینه می ایستم و به جای تو 

به خودم نگاه می کنم منبع اصلی مطلب : You Need Love
برچسب ها :

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : ای کاش.....