ﺑﺮﺍﯼاگه کسی شما رو بخواد حتما جایی براتون باز میکنه!

خودتون رو مجبور نکنید که به زور برای خودتون جا باز کنید!

 

خودتو به کسی که قدرتو نمیدونه تحمیل نکن!

نه عروسک باش و نه عروسک گردان!

 

منبع اصلی مطلب : You Need Love
برچسب ها : ﺑﺮﺍﯼ

اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : خودت باش.....